Herroepingsrecht Nettencentrale.nl (v1.2)

Bij onze nettencentrale diensten:

Bij een bestelling van één of meer netten voor sportdoeleinden geldt het herroepingsrecht niet, omdat de levering binnen een zeer kort tijdsbestek plaatsvindt. Als klant ziet u af van dit herroepingsrecht binnen 14 dagen. Mocht er toch aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht volstaat Nettencentrale.nl met het volgende: indien u binnen 24 uur bij verzending van de netten voor sportdoeleinden gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, kan dat mits de netten voor sportdoeleinden volledig in de originele verpakking is/zijn en binnen 24 uur na levering. De extra kosten voor het ophalen worden expliciet in rekening gebracht conform de marktprijs en deze extra kosten worden van het teruggestorte aankoopbedrag in mindering gebracht. De betaling geschiedt binnen 7 dagen na factuurdatum.